TIETOSUOJAKÄYTTÖ

6.1.1978 lain 78-17 sovellettaessa muistutetaan, että Asiakkaalta pyydetyt henkilötiedot ovat tarpeellisia erityisesti hänen tilauksensa käsittelyssä ja laskujen laatimisessa.

Nämä tiedot voidaan välittää mille tahansa Myyjän yhteistyökumppaneille, jotka ovat vastuussa tilausten toteuttamisesta, käsittelystä, hallinnoinnista ja maksamisesta.

Asiakkaalla on voimassa olevien kansallisten ja eurooppalaisten määräysten mukaisesti pysyvä pääsy-, muutos-, oikaisu- ja vastustusoikeus häntä koskevien tietojen osalta.

Tätä oikeutta voidaan käyttää verkkosivustolla Montableaudeco.fr määriteltyjen ehtojen ja menetelmien mukaisesti. Voit pyytää tietojesi poistamista milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen contact@montableaudeco.com